Bokbål av Grimbergs samlede verker?

Jeg har arvet Grimbergs verdenshistorie. I tider DSC_0943som disse bør det kanskje vurderes et lite bokbål av disse bøkene? Jeg er redd statuedebatten bare er forløpet til en bokdebatt, der innholdet i gamle klassikere delvis kan bli dissekert og forkastet som politisk ukorrekt.

Bøkene til Grimberg er fra en annen tid, med et kanskje noe annet perspektiv enn dagens. Eller bent frem sagt delvis politisk ukorrekt? Slaver og urbefolkningen er ikke viet spesielt mye plass. Det er historiske fortellinger, sett med en vesteuropeer sine øyne.

Likevel; Grimberg sin fortelling fra antikken, mye av fra den influerer på oss den dag i dag i ord og gjerninger, gjør verket virkelig verdt å lese. Her er det godt rom for både filosofi og etikk fra det som må sies å være fra vår humanistiske kulturarv.

Og så fortellende bøkene er. Jeg fryser litt på ryggen når jeg leser om at Keiser Nero våkner i sitt palass. Det er mørkt, det regner og den svære bygningen er tom. Alle har forlatt ham. Han skjønner at han svever i livsfare. Den uberegnelige diktatoren, også en høyst middelmådig kunster på scenen, skjønner at hans tid er ute..

I nyere historie blir Rudyard Kipling omtalt som både en patriot, imperialist, som en person med demokratiforakt og motstander av radikal liberalisme. Noe ser det ut til at Grimberg har fanget opp…

Historien omskrives, perspektivene forandres. Men veldig ofte har gamle historieverk også en verdi. Ikke minst som tidsvitne på sin samtid. Dessuten vier ofte gamle historiebøker noe mer tid på personligheten bak handlingene. Noe nyere historiefortellere har tatt i opp igjen, kombinert med fersk forskning.

Grimbergs bøker skal selvsagt ikke brennes. De skal stå pent i bokhyllen, de tas fremme med jevne mellom når det er behov for en tidsreise til Roma eller Hellas.

Nero er der, nådeløs og selvopptatt, Julius Cæsar skal atter krysse sitt Rubicon, vel vitende om at borgerkrigen venter. Og Sokrates skal drikke fra giftbegeret igjen, til flere gråtende tilskuere.

La nå ikke debatten om historien forgifte manges forkjærlighet for fortellingen som menneskenes liv i alle sekler.

I en tid som vår er historisk kunnskap viktigere enn noen gang før. Historie må diskuteres, men ikke foraktes.

Det har vi dårlig erfaring med fra tidligere.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s